Cenník programu Ring

Platnosť cenníka od 1.1.2023.

Pokiaľ máte záujem o program Ring, kontaktujte nás, prosím, na adrese info (at) archsoft.sk
Typy zákazníkov

Z1Firmy - právnické aj fyzické osoby s viac ako štyrmi zamestnancami.

Z2Sleva 26 % Firmy - právnické aj fyzické osoby s maximálne štyrmi zamestnancami.

Z3Sleva 52 % Fyzické osoby - SZČO bez zamestnancov.

Typy licencií

Jednotlivé licencie sa nijako nelíšia vo funkčnosti programu, jediný rozdiel je v prenosnosti a množstve povolených užívateľov.

Basic Licencia je viazaná na jeden počítač.

Flexible USB kľúč umožňuje použitie na ľubovoľnom počítači.

Network Sieťová licencia umožňuje použitie na ľubovoľnom počítači v ľubovolnej firemnej pobočke v SR. Prístup k licencii v každom okamihu pre jedného užívateľa.

Network Plus Sieťová licencia umožňuje použitie na ľubovoľnom počítači v akejkoľvek firemnej pobočke v rámci svetadielu. Prístup k licencii v každom okamihu pre jedného užívateľa.

Cenník pre zákazníkov Z1

Cena za prvú a ďalšie licencie v EUR bez DPH:

Licencia Počet licencií 1. 2. 3. 4. 5. 6.+
Basic 4 140 3 312 2 898 2 484 2 070 Indiv.
Flexible 4 550 3 640 3 185 2 730 2 275 Indiv.
Network 5 800 4 640 4 060 3 480 2 900 Indiv.
Network Plus 7 450 5 960 5 215 4 470 3 725 Indiv.
Cenník pre zákazníkov Z2

Cena za prvú a ďalšie licencie v EUR bez DPH:

Licencia Počet licencií 1. 2.
Basic 3 064 2 451
Flexible 3 367 2 694
Network 4 292 3 434
Cenník pre zákazníkov Z3

Cena za jednu licenciu v EUR bez DPH:

Licencia Počet licencií 1.
Basic 1 987
Flexible 2 184
Zľava pre členov UIC

Logo UIC Pre členov UIC (Medzinárodná železničná únia) je poskytovaná špeciálna zľava na program RING. Výška zľavy v závislosti od množstva a typu licencií bude ponúknutá predajcom individuálne. Vyžiadajte si, prosím, bližšie informácie na adrese dvorak.ladislav(at)aldis-projekt.cz.

Podpora a údržba

Prístup ku všetkým veľkým i malým aktualizáciám softwaru po dobu trvania zmluvy.

Plná podpora telefonicky alebo emailom plus prístup k vyhradenému portálu podpory na www.limitstate.com, ktorý umožňuje užívateľovi klásť otázky online a vyhľadávať odpovede na časté otázky.

Prístup k súkromnej oblasti www.limitstate.com, ktorá obsahuje užitočnú literatúru a dokumenty ku školeniu, inak nedostupné.

Prvých 6 mesiacov podpory a údržby je zadarmo zahrnuté v cene licencie, neskôr je cena ročne 20% z príslušnej cenníkovej ceny. Zmluva o podpore a údržbe je nevyhnutná pre obnovenie licencie na ďalší rok.

Akademické licencie

LimitState ponúka možnosť akademických licencií programu Ring, výhradne pre nekomerčné použitie - vzdelávanie a výskum. Pre informácie o tejto možnosti nás kontaktujte pomocou formulára na stránke objednať. Dohodneme s Vami individuálne podmienky licencie.

Podmienky zliav

Neexistuje žiadny právny nárok na zľavu. Predávajúci si vyhradzuje právo posúdiť pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke a zľavu zamietnuť bez povinnosti zdôvodnenia. Zákazník môže byť v prípade nejasností požiadaný o doplňujúce údaje, bez ktorých nie je možné zľavy poskytnúť.