Vývoj programov

Logo_LimitState LimitState je anglická firma vyvíjajúca počítačové programy a zabezpečujúca školiace kurzy, semináre a súvisiace poradenstvo pre projektantov v oboroch statiky konštrukcií a geotechniky. Inovatívne softwarové produkty firmy LimitState využívajú moderné výpočtové metódy pre rýchlu a robustnú analýzu medzných stavov konštrukcií.

Spoločnosť, ktorá vzišla z Sheffieldskej Univerzity v roku 2006 (založená akademickými pracovníkmi Matthewom Gilbertom, Colinom Smithom, Waelom Darwichom a Andy Tyasom) naďalej udržiava úzke vzťahy s univerzitou. Vo firme je trvalo prítomný duch inovácie a snahy o stále posúvanie hraníc možností.

Na rozdiel od iných komerčne dostupných produktov, využívajú programy LimitState plne výhod najmodernejších optimalizačných algoritmov, ktoré umožňujú rýchlu analýzu medzných stavov. Software LimitState je efektívnou strednou cestou medzi jednoduchými metódami (či pre ručné výpočty, alebo automatizovanými v jednoduchých aplikáciách) a výrazne zložitejšími nástrojmi, ako napr. nelineárnou analýzou konečnými prvkami, ktoré vedú buď k nadmernému zjednodušeniu problému alebo vyžadujú vysoké užívateľské znalosti, skúsenosti a výpočtové zdroje. Software LimitState je navrhnutý tak, aby jeho používanie bolo jednoduché a boli minimalizované časy učenia. Výsledky sú široko overované na celej rade skúšobných problémov a testov.

Prejsť na stránky LimitState ...

Distribúcia a lokalizácia programov pre SR

Logo_Aldis Firma ALDIS-projekt začala svoju činnosť v roku 2000. Zakladateľ - Ing. Ladislav Dvořák v jej činnosti nadviazal na svoju predchádzajúcu prax, kedy od roku 1987 v pozícii projektanta, neskôr hlavného projektanta, spracoval celý rad projektov mostov a inžinierskych stavieb od štúdií až po realizačnú dokumentáciu.

Neskôr bolo portfólio služieb rozširované v súvislosti s ďalšími nadobudnutými skúsenosťami a kompetenciami stáleho okruhu spolupracovníkov firmy. Na základe starostlivého výberu a vyhodnotenia, sa určili najzaujímavejšie softwarové aplikácie z oblasti analýzy a navrhovania stavebných konštrukcií, ponúkané v celoeurópskom meradle. Po nadviazaní kontaktov s ich vývojármi, sú programy, u ktorých je najväčší potenciál uplatnenia na trhu ČR a SR, postupne lokalizované do českého jazyka (plánuje sa tiež lokalizácia do slovenčiny) a ALDIS-projekt prevzal ich distribúciu pre ČR a SR.

Kontakt:

  • Ing. Ladislav Dvořák
  • Phone+420 252 544 288
  • Mobile phone+420 724 668 310
  • E-mail dvorak.ladislav(at)aldis-projekt.cz

Prejsť na stránky ALDIS-projekt.cz ...